Podróże

Nasze wojaże motocyklowe podzielę na dwie grupy: „wycieczki”, które obejmą takie  parogodzinne … góra jednodniowe wyjazdy, a jak wykroi się coś większego to będę to wpisywać pod „podróże dalsze” ….